Chính sách

Chính sách hủy/trả và hoàn tiền

Với trường hợp khách hàng muốn hủy/trả và hoàn tiền, phía Tuha quy định như sau:. Chi tiết

Quy định và hình thức thanh toán

Quy định và hình thức thanh toán khi sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Tuha. Chi tiết