Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn tính năng quản lý theo nhóm, trưởng nhóm sale

Tính năng quản lý nhóm tài khoản giúp quý khách chia tách đội nhóm sale chuyên môn hóa theo từng loại sản phẩm mang lại hiệu quả chốt đơn tốt hơn. .... Chi tiết

Phần 1: Hướng dẫn tạo tài khoản và đăng nhập

Phần này TUHA muốn giới thiệu đến mọi người cách đăng kí một tài khoản và thao tác đăng nhập sử dụng phần mềm.. Chi tiết

Phần 2: Hướng dẫn khai báo dữ liệu

Phần này đi sau vào hướng dẫn sử dụng phần mềm, hướng dẫn cách khai báo dữ liệu vào phần mềm TUHA. Chi tiết

Phần 3: Hướng dẫn đồng bộ Fan Page

Phần này TUHA sẽ hướng dẫn mọi người cách đồng bộ Fan Page vào phần mềm TUHA Pages . Chi tiết