KHUNG MÔ HÌNH KHỞI NGHIỆP

Khởi nghiệp luôn là hành trình đầy gian khổ. Triết lý của công ty bắt đầu từ khát vọng có thể làm được.

Phải có tầm nhìn thì mới xây được mục tiêu dài hạn cho doanh nghiệp. Hãy xác định rõ sứ mạng của công ty, giá trị mà bạn muốn đem lại cho xã hội.Từ đó, chia nhỏ mục tiêu thành những tầm nhìn ngắn hạn.

Hãy xây dựng cho mình các bước để tạo lập cho mình mô hình khởi nghiệp như sau:

 1. Khách hàng là ai?
 • Chọn phân đoạn thị trường.
 • Chọn thị trường mục tiêu.
 • Vẽ ra chân dung người mua hàng của bạn.
 1. Sản phẩm:
 • Mô tả chi tiết về sản phẩm.
 • Cách dùng sản phẩm (nhìn theo lăng kính của khách hàng)
 • Giá trị cốt lõi của sản phẩm là gì.
 • Xác định vị thế cạnh tranh của bạn.

 1. Bán hàng:
 • Liệt kê đầy đủ quy trình bán hàng.
 • Người quyết định mua hàng.
 1. Tạo doanh thu:
 • Tạo chính sách giá.
 • Chi phí cần bỏ ra bao nhiêu.

 1. Kế hoạch phát triển quy mô:
 • Cải tiến sản phẩm.
 • Nhân sự
 • Nguyên liệu
 • Yếu tố công nghệ.

 

[TUHA.VN] Phần mềm quản lý bán hàng Online tốt nhất hiện nay
DÙNG THỬ MIỄN PHÍ