Pal việt nam tuyển dụng 5 nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ vững chắc với khách hàng;Trực tổng đài, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, lựa chọn hướng tư vấn phù hợp với từng khách hàng và thiết lập các cuộc gặp chốt hợp đồng;

Chi tiết