GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG PHẦN QUÀ LÊN ĐẾN 32 TRIỆU ĐỒNG

Bạn đang mong muốn có thêm 1 khoản thu nhập hàng tháng.

Chi tiết

Điều khoản sử dụng phần mềm quản lý bán hàng TUHA

Điều khoản sử dụng phần mềm quản lý bán hàng TUHA

Chi tiết

Quy định và hình thức thanh toán

Quy định và hình thức thanh toán khi sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Tuha

Chi tiết

Chính sách hủy/trả và hoàn tiền

Với trường hợp khách hàng muốn hủy/trả và hoàn tiền, phía Tuha quy định như sau:

Chi tiết